Shinjuku Gyoen, Tokyo, Study 2, lake mashu, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,