Shinjuku Gyoen, Tokyo, Study 2
     lake mashu

Shinjuku Gyoen, Tokyo, Study 2, lake mashu, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,